Carregant

Si us plau, esperi


040/38-2022
SERVEI DE CONSULTORIA I REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L'ÀMBIT DE LA RIERA DE SANT JUST


Import sense IVA
35.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de maig/2022 10:00 - 30/de maig/2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
35.000,00 EUR
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Sobre núm. 1: Documentació administrativa i de solvència tècnica
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Sobre núm. 2: Documentació tècnica
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Sobre núm. 3: Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec administratiu

Plec Condicions Particulars

Publicat el 12/de maig/2022

Descarregar

Plec tècnic

Plec Condicions Tècniques

Publicat el 12/de maig/2022

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

040/38-2022: Sobre C

8 de juny 2022 09:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud