Carregant

Si us plau, esperi


008/22/22
SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM SOBRE COBERTA EN ELS MERCATS DE TRES TORRES I SANT GERVASI BARCELONA


Import sense IVA
11.949,33 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
16/de maig/2022 13:00 - 31/de maig/2022 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
11.949,33 EUR
71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2.- Per millora de l¿experiència de l¿equip tècnic adscrit al contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic i documentació complementària

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud