Carregant

Si us plau, esperi


008/191/21
SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE BASIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D¿OBRA, DIRECCIÓ D¿EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LA REFORMA INTERIOR I PORXADA LATERAL EXTERIOR DEL MERCAT DEL CLOT DE BARCELONA


Import sense IVA
42.300,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de maig/2022 14:15 - 01/de juny/2022 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
42.300,00 EUR
71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1 Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1 Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2 Acreditació experiència concreta de l'equip tècnic
  • 10.2.3. Per reducció de termini de redacció de projecte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic i Documentació Complementària

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud