Carregant

Si us plau, esperi


026/606.2022.059
Obres relatives al Projecte Executiu de les obres electromecàniques de les variants de Baixa Tensió (230/400v), bt-05, bt-07 i bt-08 dels serveis afectats per la reurbanització del carrer de Pi i Margall, entre la Plaça d¿en Joanic i la Ronda del Guinardó al districte de Gràcia a Barcelona

Obres relatives al Projecte Executiu de les obres electromecàniques de les variants de Baixa Tensió (230/400v), bt-05, bt-07 i bt-08 dels serveis afectats per la reurbanització del carrer de Pi i Margall, entre la Plaça d¿en Joanic i la Ronda del Guinardó al districte de Gràcia a Barcelona


Import sense IVA
37.559,03 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
22/de juny/2022 - 11/de jul./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert super-simplificat
No 45.070,84 EUR
45315600-4 Instal·lacions de baixa tensió Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Doc. Admva i Criteris Automàtics
    • 1. DR02 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1-A).
    • 2. DR03 - Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests (Annex 1-B)
    • 3. PREU01 - Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud