Carregant

Si us plau, esperi


001/22001898
Serveis per a la creació d'una oficina tècnica de contractacions artístiques per a la gestió del projecte Sons de Ciutat

Serveis per a la creació d¿una oficina tècnica de contractacions artíatiques per a la gestió del projecte Sons de Ciutat, que tindrà lloc entre el mes d¿octubre de 2022 i el mes de març de 2023.


Import sense IVA
165.300,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
24/de juny/2022 00:30 - 08/de jul./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
330.600,00 EUR
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/22001898: Sobre C

13 de juliol 2022 08:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud