Carregant

Si us plau, esperi

026/602.2020.058

Obres relatives a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c. Rocafort, LOT 2: actuació estructurant de eixamplament de voreres de Ronda Universitat i LOT 3: millora del entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona.
Obres relatives a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c. Rocafort, LOT 2: actuació estructurant d¿eixamplament de voreres de Ronda Universitat i LOT 3: millora de l¿entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona.
Import sense IVA
644.962,99 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 31/de jul./2020 00:00 - 26/d’ag./2020 13:00
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
Valor estimat 773.955,59 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
 • Oferta tècnica
  • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Obres relatives a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c. Rocafort, LOT 2: actuació estructurant d¿eixamplament de voreres de Ronda Universitat i LOT 3: millora de l¿entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona. 113.213,15 Publicat
45233140-2 Obres vials 

2 Obres relatives a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c. Rocafort, LOT 2: actuació estructurant d¿eixamplament de voreres de Ronda Universitat i LOT 3: millora de l¿entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona. 349.815,63 Publicat
45233140-2 Obres vials 

3 Obres relatives a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c. Rocafort, LOT 2: actuació estructurant d¿eixamplament de voreres de Ronda Universitat i LOT 3: millora de l¿entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona. 181.934,21 Publicat
45233140-2 Obres vials 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 12/d’ag./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud