Carregant

Si us plau, esperi

002/19000116

Vot electrònic plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible.
Import sense IVA
443.777,23 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 10/de set./2019 10:00 - 03/d’oct./2019 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 443.777,23 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Límit de lots als quals pot ser adjudicat: 1

 • Tamany màxim per document: 1 GB

 • Tamany màxim de l'oferta: 50 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Preu
  • Lote 1: Serveis de desenvolupament, suport a l'auditoria i suport a l'execució de simulacre de multi consulta.
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en anglès
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en castellà
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en català
   • Millora en la durada de la garantia
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Fonaments
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Scrum Developer
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Scrum Master
   • Millora temps servei de suport: Reducció meitat temps diagnòstic i resolució incidències crítiques
   • Millora temps servei de suport: Reducció meitat temps diagnòstic i resolució incidències greus
   • Selecció i implementació esquema criptogràfic reconegut: Esq cript publicat en revista o conferència
   • Selecció i implementació esquema criptogràfic reconegut: Esq cript revisat i acceptat experts recon
  • Lote 2: Serveis de coordinació d'sprints, fluxos de treball, documentació i qualitat.
   • Experiència com l¿Scrum Master en diferents projectes
   • Experiència com Project Manager en diferents projectes
   • Experiència total demostrable com a Project Manager en projectes
   • Experiència total demostrable com Scrum Master en projectes
   • Millora en el percentatge de membres de l¿equip amb certificacions de prestigi en agilitat

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Serveis desenvolupament,suport,auditoria,simulacre 359.212,64 Publicat
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport 

2 Serveis coordinació, documentació i qualitat 84.564,59 Publicat
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Pliego técnico

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 06/de set./2019

Descarregar

Pliego administrativo

Plec clàusules administratives particulars

Publicat el 06/de set./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud