Carregant

Si us plau, esperi

Carregant

Si us plau, esperi

002/19000116

Vot electrònic plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible.
serveis tècnics necessaris per dotar la plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible
Import sense IVA
443.777,23 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 10/de set./2019 10:00 - 03/d’oct./2019 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 443.777,23 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Preu
  • Lote 1: Serveis de desenvolupament, suport a l'auditoria i suport a l'execució de simulacre de multi consulta.
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en anglès
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en castellà
   • Elaboració de contingut multimèdia de formació en català
   • Millora en la durada de la garantia
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Fonaments
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Scrum Developer
   • Millora percentatge de membres equip amb certificacions de prestigi en agilitat: Scrum Master
   • Millora temps servei de suport: Reducció meitat temps diagnòstic i resolució incidències crítiques
   • Millora temps servei de suport: Reducció meitat temps diagnòstic i resolució incidències greus
   • Selecció i implementació esquema criptogràfic reconegut: Esq cript publicat en revista o conferència
   • Selecció i implementació esquema criptogràfic reconegut: Esq cript revisat i acceptat experts recon
  • Lote 2: Serveis de coordinació d'sprints, fluxos de treball, documentació i qualitat.
   • Experiència com l¿Scrum Master en diferents projectes
   • Experiència com Project Manager en diferents projectes
   • Experiència total demostrable com a Project Manager en projectes
   • Experiència total demostrable com Scrum Master en projectes
   • Millora en el percentatge de membres de l¿equip amb certificacions de prestigi en agilitat

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Serveis desenvolupament,suport,auditoria,simulacre 359.212,64 Avaluació
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport 

2 Serveis coordinació, documentació i qualitat 84.564,59 Avaluació
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 06/de set./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives particulars

Publicat el 06/de set./2019

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

002/19000116: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

31 d’octubre 2019 09:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud