Carregant

Si us plau, esperi


002/19000130
Serveis preventiu-seguretat TIC de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

serveis de preventiu-seguretat TIC de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
394.865,98 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
10/de set./2019 10:00 - 03/d’oct./2019 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
824.831,16 EUR
72246000-1 Serveis de consultoria en sistemes Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Increment de les volumetries del servei ciberintel·ligència
  • Increment de les volumetries del servei d escanejos d IPs públiques
  • Increment de les volumetries del servei de gestió de vulnerabilitats
  • Increment de les volumetries del servei de seguretat reactiva
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 05/de set./2019

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques del contracte 19000130

Publicat el 04/de set./2019

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

002/19000130: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

10 de desembre 2019 09:50

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Tenim problemes per entrar la sol·licitud. El programa de gestió de les licitacions no ens accepta la inscripció. Ens dóna aquest error: "Resultado de la inscripción No se ha podido realizar la inscripción. No se puede continuar con la solicitud Por favor, póngase en contacto con el servicio de soporte Se produjo un error en la comunicación con el servicio" Hem actualitzat tot el programari: Java, autofirma, pixelware. Ho hem provat en dos ordinadors diferents i amb dos certificats digitals diferents. No ens funciona. Podem presentar-ho d'una altra manera?
Publicada

22/de jul./2021

contestada

22/de jul./2021

Bona tarda, ens han informat que la plataforma ha tingut un error de forma que ha estat inutilitzada de 12:00 a 13:30 del dia d'avui. La incidència ja ha estat resolta, ja haurien de poder entrar la sol·licitud. Si segueixen tenint problemes amb l'error si us plau posin en contacte amb el servei de suport "https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/" i enviins un correu a nosaltres ("xsoles@bcn.cat") Atentament,