Carregant

Si us plau, esperi

002/19000130

Serveis preventiu-seguretat TIC de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Import sense IVA
394.865,98 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 10/de set./2019 10:00 - 03/d’oct./2019 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 824.831,16 EUR
codi CPV
72246000-1 Serveis de consultoria en sistemes 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 1 GB

 • Tamany màxim de l'oferta: 50 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Increment de les volumetries del servei ciberintel·ligència
  • Increment de les volumetries del servei d escanejos d IPs públiques
  • Increment de les volumetries del servei de gestió de vulnerabilitats
  • Increment de les volumetries del servei de seguretat reactiva
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Pliego administrativo

Plec Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 05/de set./2019

Descarregar

Pliego técnico

Plec de prescripcions tècniques del contracte 19000130

Publicat el 04/de set./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud