Carregant

Si us plau, esperi

002/19000130

Serveis preventiu-seguretat TIC de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
serveis de preventiu-seguretat TIC de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Import sense IVA
394.865,98 EUR
Estat Formalitzat
Període de sol·licituds 10/de set./2019 10:00 - 03/d’oct./2019 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 824.831,16 EUR
codi CPV
72246000-1 Serveis de consultoria en sistemes 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Increment de les volumetries del servei ciberintel·ligència
  • Increment de les volumetries del servei d escanejos d IPs públiques
  • Increment de les volumetries del servei de gestió de vulnerabilitats
  • Increment de les volumetries del servei de seguretat reactiva
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 05/de set./2019

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques del contracte 19000130

Publicat el 04/de set./2019

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

002/19000130: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

10 de desembre 2019 09:50

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud