Carregant

Si us plau, esperi


006/22001663
campanya del festival Llum BCN 2023

serveis de disseny, creació, adaptació i producció dels elements de comunicació de la campanya del festival Llum BCN 2023


Import sense IVA
65.000,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
16/d’ag./2022 14:01 - 31/d’ag./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
65.000,00 EUR
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Per la qualitat de la presentació de la proposta de pla de treball
  • Per la qualitat de la proposta
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Per la presentació d¿un catàleg de materials
  • Portfolio de campanyes de comunicació
  • Preu ofertat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe criteris subjectius

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud