Carregant

Si us plau, esperi


025/F220000349a351
Serveis relatius al desplegament d'un equip de dinamització, acompanyament i suport a l'obtenció i tramitació d'ajudes a la rehabilitació finançats amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb l'establert al Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, amb mesures d'eficiència social. lots 1, 2 i 3.


Import sense IVA
550.894,54 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
12/d’ag./2022 00:30 - 28/de set./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
2.176.645,67 EUR 3


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Formació
  • Millores salarials sobre conveni

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 241.859,98 Publicat
71210000-3 Serveis d'assessorament en arquitectura 

2 241.859,98 Publicat
71210000-3 Serveis d'assessorament en arquitectura 

3 67.174,58 Publicat
71210000-3 Serveis d'assessorament en arquitectura 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informes inici

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models documents a utilitzar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quaxdres de preus 0

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Contracte tipus

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
En relació als criteris d'adjudicació automàtics. Com he de pujar els documents?
Publicada

23/de set./2022

contestada

23/de set./2022

En cada apartat s'ha de pujar l'arxiu .pdf amb les dades de l'oferta. Es recomana utilitzar els documents models. El contingut del .pdf contindran els aspectes objecte de valoració. A efectes de valoració s'estarà al contingut dels arxius ,pdf. En cas de dubte podeu demanar més informació.