Carregant

Si us plau, esperi


024/CTTE781
CTTE781 Acord marc del servei de consultoria de recursos humans per a la realització de processos de selecció de persones pel Grup TERSA.


Import sense IVA
60.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
12/de set./2022 14:00 - 06/d’oct./2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
150.000,00 EUR
79414000-9 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Adjuntar Proposta tècnica
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta econòmica Annex 2 PCP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud