Carregant

Si us plau, esperi


015/20220259
Contracte de serveis per a la gestió dels serveis residencials d'atencions bàsiques Meridiana i Horta, dividit en 2 lots, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
7.203.811,67 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
06/d’oct./2022 13:00 - 09/de gen./2023 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
14.388.585,75 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 1. Proposta projecte en relació a la millora de la qualitat en la programació dels diferents serveis
  • 2. Proposta de projecte en relació a millores en el procés d¿intervenció socioeducativa
  • 3. Proposta d¿un Projecte en relació a la millor qualitat en el treball comunitari
  • 4. Proposta projecte en relació a la participació de les persones usuàries en la dinàmica del centre
  • 5. Proposta projecte de millora dels circuits d¿ingrés i sortida de les persones usuàries del centre
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Oferta econòmica
  • 2. Per l¿increment de les hores de formació anuals als professionals
  • 3. Per a la realització d¿activitats que potencien la millora de la inserció de les dones
  • 4. Per l¿increment d¿hores anuals de Supervisió professional externa a l¿equip

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 3.961.706,16 Avaluació
85311000-2 Serveis d'assistència social amb allotjament 

2 3.242.105,51 Avaluació
85311000-2 Serveis d'assistència social amb allotjament 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

AVÍS SUSPENSIÓ PRESENTACIÓ D'OFERTES LOT 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Avís desistiment lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificatiu

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret modificació autorització despesa signat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC LOT2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificatiu complementari correcció

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

015/20220259: Sobre C

2 de febrer 2023 12:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud