Carregant

Si us plau, esperi


015/20220260
Serveis de gestió integral dels apartaments tutelats per a gent gran Pau Casals i el servei d¿àpats en companyia, amb mesures de contractació sostenibles


Import sense IVA
763.764,06 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
13/d’oct./2022 18:00 - 28/d’oct./2022 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.627.919,62 EUR
codi CPV
85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a ancians Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 1. Per la proposta que millori el programa de dinamització
  • 2. Proposta q millori les relacions de bon veïnatge, solidaritat o ajuda mútua entre persones grans
  • 3. Per la proposta que millori el Programa de Dinamització dels Servei d¿àpats en companyia
  • 4. Per la proposta que millori les actuacions en cas de plagues
  • 5. Proposta que millori el programa de suport al seguiment dels compliments de les obligacions
  • 6. Per la proposta de l¿oferta d¿aliments de proximitat i comerç sostenible
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Per l¿oferta econòmica
  • 2. Per l¿increment de les hores de formació de les persones treballadores
  • 3. Per l¿aportació de 5 ordinadors de sobretaula
  • 4. Per l¿aportació de material esportiu
  • 5. Per l¿aportació d¿1 ordinador portàtil
  • 6. Per l¿aportació de 4 tauletes amb connexió a internet
  • 7. Per l¿aportació d¿un arco-congelador
  • 8. Per l¿aportació d¿un sistema d¿amplificació de so per reproduir música

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificatiu

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

015/20220260: Sobre C

23 de novembre 2022 11:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud