Carregant

Si us plau, esperi


006/22002384
MDB/Servei d¿atenció als usuaris expo temporal

Servei d¿atenció als usuaris de l¿«Espai de coneixement» per a l¿exposició temporal "Toquem fusta" del Museu del Disseny de Barcelona.


Import sense IVA
11.847,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
21/de set./2022 01:59 - 29/de set./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
11.847,00 EUR
79995000-5 Serveis de gestió de biblioteques Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Model presentació oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració Responsable Compliment Mesures Preventives per a la COVD-19

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Hola bon dia, Respecte al present expedient tenim les següents consultes: 1. Podrieu indicar-nos on podem trobar les Plecs? 2. L¿empresa que actualment presta el servei és un Centre Especial de Treball? 3. El personal a subrogar té bonificació de la Seguretat Social? O pel contrari hi ha càrrec de la SS? Moltes gràcies i salutacions,
Publicada

23/de set./2022

contestada

23/de set./2022

Bon dia, a continuació passem les respostes: 1. Es tracta d'un contracte menor i per tant no hi ha plec tècnic a l'ús. Hi ha uns requeriments i condicions que s'expliquen a l'informe de necessitat 2. És una contractació de nova creació i temporal, per tant no hi ha cap empresa que presti servei. 3. En sintonia amb les respostes a les preguntes 1 i 2, no hi personal subrogable