Carregant

Si us plau, esperi


016/220116
Adquisició d'una matriu KVM per a betevé


Import sense IVA
8.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de set./2022 - 03/d’oct./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Menor amb concurrència
8.000,00 EUR
32320000-2 Equip audiovisual i de televisió Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model presentació oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe justificatiu

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud