Carregant

Si us plau, esperi


001/P2202493
Serveis auxiliars suport FM i nadal

L¿objecte d¿aquest contracte és contractació del servei d¿auxiliars de suport per a la realització de les activitats del calendari festiu i altres esdeveniments que es duguin a terme a la via pública del Districte des de l¿octubre fins el 31 de desembre de 2022.


Import sense IVA
7.434,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de set./2022 14:30 - 30/de set./2022 14:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
7.434,00 EUR
79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 33. Descompte sobre facturació (%)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 1. Quadre preus unitaris

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Model presentació d'oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud