Carregant

Si us plau, esperi


026/602.2022.061
Obres de manteniment del cel-ras del Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi, situat al carrer de París 114, al Districte de l'Eixample, a Barcelona.

Obres de manteniment del cel-ras del Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi, situat al carrer de París 114, al Districte de l¿Eixample, a Barcelona.


Import sense IVA
1.154.785,97 EUR
Estat
Desistiment
Periode de sol·licituds
30/de set./2022 - 28/d’oct./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
1.385.743,16 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud