Carregant

Si us plau, esperi


001/P2202982
Informe dimensionament sector de la cura

Informe sobre el dimensionament, perfil de les persones que treballen en el sector de la cura de forma informal a la ciutat de Barcelona.


Import sense IVA
14.883,78 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
03/d’oct./2022 00:30 - 07/d’oct./2022 23:30

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.883,78 EUR
79315000-5 Serveis de recerca social Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • Criteri b. Experiència professional treball en xarxa
    • Criteri c. Experiència professional realització productes comunicatius

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model presentació oferta

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud