Carregant

Si us plau, esperi


015/20220313
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ, AMB FOMENT DE LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA, DE 530 PLACES/DIA DE MENJADOR DIÜRN, ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
3.483.352,44 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
08/d’oct./2022 - 24/d’oct./2022 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
8.695.101,24 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • B-1 Qualitat dels productes i oferta de menús
  • B-2 Programa de dinamització del punt de trobada
  • B-3 Gestió de queixes i incidències
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 2. La ponderació màxima del criteri d¿adjudicació del preu unitari ofertat pel preu unitari/àpat
  • 3.- Pel subministrament de productes de procedència ecològica
  • Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 1.874.500,44 Adjudicat
55320000-9 Serveis de subministrament de menjars 

2 1.608.852,00 Adjudicat
55320000-9 Serveis de subministrament de menjars 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Nou model Annex 5 (Lot 2)

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nou model Annex 4 (LOT 1)

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

015/20220313: Sobre C

18 de novembre 2022 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud