Carregant

Si us plau, esperi


025/F220000669-670
Procediment d'adjudicació de l'ús, en règim d'arrendament, de determinats locals ubicats a la ciutat de Barcelona, lot 1 i 2.


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
11/d’oct./2022 - 24/de febr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Patrimonial
Obert
0,00 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 01. Oferta tècnica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 0,00 Avaluació
70130000-1 Serveis d'arrendament de béns seents propis 

2 0,00 Avaluació
70130000-1 Serveis d'arrendament de béns seents propis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Fitxes lot 1

Descarregar

Plec administratiu

Bases del procediment

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic i necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models documents editables

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Exemple contracte

Descarregar

Plec tècnic

Fitxes lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

resposta a les consultes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGENCIA - AMPLIAR TERMINI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Detall obres compensables per local

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

025/F220000669-670: Oferta

28 de febrer 2023 11:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud