Carregant

Si us plau, esperi


001/22002794
Obres per la implementació d'un sistema de regulació de trànsit mitjançant càmeres al barri del Raval del Districte de Ciutat Vella.


Import sense IVA
299.741,21 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de nov./2022 - 19/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
299.741,21 EUR
45316210-0 Instal·lació d'equip de control del tràfic Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 0. Declaració responsable segons model d'annex 1
  • 1. Oferta econòmica
  • 2. Per l'ampliació del termini de garantia.
  • 3. Per la millora de la qualitat de les imatges en les prestacions de resolució de les càmeres.
  • 4. Per la millora de qualitat ambiental i antiguitat dels vehicles adscrits a l'execució de l'obra.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta inici de replanteig

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret autorització

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost editable

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/22002794: Oferta

20 de desembre 2022 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud