Carregant

Si us plau, esperi

002/20000113

Serveis informàtics de desenvolupament i posada en marxa d'un nou sistema d'Informació per a la gestió integral dels projectes de Mesura del Soroll de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Serveis informàtics de desenvolupament i posada en marxa d¿un nou sistema d¿Informació per a la gestió integral dels projectes de Mesura del Soroll de la ciutat de Barcelona.
Import sense IVA
105.571,85 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 16/de set./2020 10:00 - 25/de set./2020 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal d'Informàtica
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
Valor estimat 105.571,85 EUR
codi CPV
72212000-4 Serveis de programació de programari d'aplicació 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • 1 i 2. La declaració responsable segons model que consta en annex 1 o el document DEUC
  • 3. La declaració responsable (Annex Drets Humans)
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • B. Oferta tècnica
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • C. Oferta econòmica ( Annex 2 A i 2 B)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 20/d’ag./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 20/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Publicat el 20/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Publicat el 20/d’ag./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 24/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 25/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Dubtes i consultes respostes

Publicat el 21/de set./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud