Carregant

Si us plau, esperi


004/22/0201-00-CP/01
Contracte per la realització d'un recurs pedagògic en format digital i la seva guia didàctica perquè els centres educatius coneguin els arbres de la ciutat.


Import sense IVA
11.000,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
08/de nov./2022 12:00 - 15/de nov./2022 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
11.000,00 EUR
codi CPV
37524100-8 Jocs educatius Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic de Necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaracio Responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informació Licitadors

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Oferta Econòmca

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Hola, para optar a esta licitación · es obligado estar registrado en el RELI? · es obligado estar registrado en el ROLECE? Muchas gracias
Publicada

13/de nov./2022

contestada

14/de nov./2022

En el presente contrato menor no es necesario estar registrado en el RELI o el ROLECE. De acuerdo con el documento de información a los licitadores, que se adjunta en el presente expediente, en la fase actual y en caso de estar interesados en optar a la adjudicación, deberán presentar, firmada electrónicamente (con certificado digital), la siguiente documentación, de acuerdo con los modelos que se adjuntan: - Proposición económica. - Declaración responsable. Un saludo,