Carregant

Si us plau, esperi


006/22002264
Serveis de consultoria per a la definició del nou Pla de Sistemes de l'ICUB per al període 2023-2028

pla de Sistemes de l¿ICUB


Import sense IVA
80.781,75 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de nov./2022 15:00 - 09/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
80.781,75 EUR
72220000-3 Serveis de consultoria en sistemes i consultoria tècnica Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís constitució UTE (annex 1)
  • Declaració responsable annex 2 (paradisos fiscals)
  • Declaració responsable annex 3 (DDHH)
  • Declaració responsable submissió als jutjats i tribunals espanyols (annex 4)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • A.1. Per la descripció del detall de la metodologia proposada pel licitador
  • A.2. Per la proposta tècnica que desenvolupi un model de governança
  • A.3 En relació amb la línia de servei ¿Bloc 5. Infraestructura¿
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • B.2 Per la certificació en ITIL de l¿equip de l¿empresa adscrit al contracte
  • B.3 Per la certificació en Project Management del Cap de Projecte adscrit al contracte
  • B.4 Pel nombre de sessions de treball ofertades en la fase de MODEL TO BE
  • B.5 Per l¿experiència del Cap de projecte en projectes en l¿àmbit de la cultura
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud