Carregant

Si us plau, esperi


006/22002266
servei de Relacions Públiques

servei de Relacions Públiques


Import sense IVA
75.300,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
24/de nov./2022 14:01 - 09/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
165.660,00 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • 1. El document DEUC.
  • ANNEX : MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESES ESTRANGERES QUAN EL CONTRACTE S'EXECUTI A ESPANYA
  • ANNEX : MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE NO CONTRAVENCIÓ DRETS HUMANS
  • ANNEX: AUTORITZA
  • ANNEX: DECLARACIÓ RESPONSABLE RELACIONS ECONÓMIQUES AMB PAISOS CONSIDERATS PARADISOS FISCALS
  • MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D¿EMPRESES (UTE)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Lot 1
   • Proposta d¿estratègia de relacions públiques vinculades a la programació del Festival Grec
  • Lot 2: Lot 2
   • proposta d¿estratègia d'RP vinculada a la programació de la Quinzena de la Dansa Metropolitana
  • Lot 3: Lot 3
   • construcció d¿un mailing per a l¿acte d¿inauguració d¿una activitat de l¿ANNEX III del PPT
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Acreditació licenciatura/grau publicitat, RP i/o institucionals, comunicació o equivalent.
  • Compromís substitució personal en termini mínim de 72 hores.
  • Lot 1: Lot 1
   • Compromís d¿oferir un informe d¿activitat a meitat de servei
   • Preu
  • Lot 2: Lot 2
   • compromís d¿oferir un informe d¿activitat a meitat de servei
   • Preu
  • Lot 3: Lot 3
   • Compromís d¿oferir un informe d¿activitat a meitat de servei
   • Preu/hora: categoria d¿ajudant de coordinador
   • Preu/hora: coordinador

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79416000-3 Serveis de relacions públiques 

1 Lot 1 48.500,00 Avaluació
79416000-3 Serveis de relacions públiques 

2 Lot 2 6.800,00 Avaluació
79416000-3 Serveis de relacions públiques 

3 Lot 3 20.000,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe valoració criteris subjectius

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud