Carregant

Si us plau, esperi


001_22003109
Manteniment senyalització

Contracta de serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de contractació pública sostenible.


Import sense IVA
7.272.727,28 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de nov./2022 12:00 - 27/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
8.727.272,74 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Criteris avaluables automàticament

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Contracta de serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de contractació pública sostenible. 3.636.363,64 Avaluació
50232200-2 Serveis de manteniment de senyals de tràfic 

2 Contracta de serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de contractació pública sostenible. 3.636.363,64 Avaluació
50232200-2 Serveis de manteniment de senyals de tràfic 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex Quadre Preus 01-02

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 07 Estadística partides Lot 1-2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA Autorització contracte 22003109

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 00 Justificació Quadre preus

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 01 Vestuari 2022-27

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 08 Llistat de personal TEVASEÑAL

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars 22003109

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat 22003109

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 02 Vehicles 2022-27

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 04 Qualitat 2023-27

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 05 PPTP TÈCNIC 2022-27

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 09 Llistat personal UTE MANTENIMENT 2018-2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 06 Seguretat i Salut 2022-27

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_22003109: Sobre C

18 de gener 2023 11:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud