Carregant

Si us plau, esperi


006/22002705
Impressió del llibre La Barcelona Gegantera.Històr

Els serveis d¿impressió, enquadernació i lliurament d¿un llibre de La Barcelona Gegantera. Història d¿un moviment social contemporani editat pe lservei de Cultura Popular.


Import sense IVA
27.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
25/de nov./2022 14:01 - 02/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
27.000,00 EUR
79971000-1 Serveis d'enquadernació i acabat de llibres Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Acreditació de norma ISO color 12647 per a impremta o equivalent
  • Acreditació norma FSC o equivalent
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • MODEL AUTORITZACIÓ AEAT i TGSS
  • Model constitució UTE
  • MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESES ESTRANGERES QUAN EL CONTRACTE S'EXECUTI A ESPANYA
  • MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE NO CONTRAVENCIÓ DRETS HUMANS
  • MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELACIONS ECONÓMIQUES AMB PAISOS CONSIDERATS PARADISOS FISCALS
  • Proposta tècnica de reducció del termini de lliurament (21 dies)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud