Carregant

Si us plau, esperi


001/P2203726
Recopilacio documental i actualització web obres

Recopilació documental, redactar continguts, nodrir i mantenir actualitzat el web d¿obres de l¿Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
14.999,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
25/de nov./2022 00:59 - 28/de nov./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
No 14.999,00 EUR
64216210-8 Serveis d'informació amb valor afegit Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Model presentació oferta i declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud