Carregant

Si us plau, esperi


006/22000978
servei de suport a la gestió de conservació-restau

servei de suport a la gestió de conservació-restauració de les restes patrimonials arqueològiques mobles i immobles, durant i després del procés d¿intervenció i d¿aquelles tasques que se¿n deriven relacionades amb el seu estudi, difusió i gaudi públics.


Import sense IVA
78.000,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
29/de nov./2022 14:00 - 14/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
120.900,00 EUR
92520000-2 Serveis de museus i de preservació de llocs i edificis històrics Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable manifestant l'empresa no realitza operacions financeres en paradisos fiscals
  • Document DEUC
  • La declaració responsable (Annex Drets Humans)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte "El mosaic del meu barri" especificat al Plec Tècnic
  • Resum executiu de la proposta metodològica i de planificació dels treballs
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica
  • Periodicitat publicar notícies relacionades amb l'activitat de conservació-restauració al web Arqueo

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud