Carregant

Si us plau, esperi


001/22002526
Organització i dinamització espais i casals de gent gran i suport i dinamització programa de promoció de gent gran del Dte. de Gràcia, amb mesures de contractació pública

Organització i dinamització dels espais i casals de gent gran i el suport i la dinamització del programa de promoció de gent gran del districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública.


Import sense IVA
451.584,69 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de nov./2022 - 14/de des./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
913.253,93 EUR
codi CPV
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaracions responsables de compliment de requisits previs (ANNEX 1)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 1.- Plantejament teòric i marc general dels serveis de promoció de la gent gran
  • 2.- Propostes referents als Espais Gent Gran
  • 3.- Dinamització i suport a la gestió del programa de gent gran
  • 4.- Funcionament i organització
  • 5.- Pla de comunicació
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Pel preu ofertat
  • 2. Per la cobertura de baixes de personal
  • 3. Millora oferta bossa d'hores de personal anuals de suport a les inscripcions i a la dinamització
  • 4. Per l'increment anual del nombre de formacions en eines TIC i TAC
  • 5. Increment anual nombre tallers de suport emocional i resiliència contra la soledat no volguda

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 ppt - Preus públics 2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 ppt - MdG-Elaboracio-Estrategia-Soledat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 ppt - Criteris ambientals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 ppt- Plànols Violeta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 ppt- Plànols Penitents

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 ppt- Plànols Montmany

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 ppt- Inventari Violeta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9 ppt- Inventari Penitents

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 10 ppt - Inventari Montmany

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 11 ppt - Model de dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 12 ppt - Plantilla Subrogació Violeta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 13 ppt - Plantilla Subrogació Casal gent gran Penitents

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 ppt -Index annexos PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaratòria Informe necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Model Oferta Econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Publicació Anunci Licitació DOUE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaracions Responsables

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 14 PPT - PLANTILLA SUBROGACIO CASAL GENT GRAN MONTMANY

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Model Constitució UTE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/22002526: Sobre C

13 de gener 2023 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Benvolguts, Voldriem que ens expliquessiu com s.ha calclulat la partida de tallers que correspòns a 13.920, 53€. Entenem que els 35 tallers és refereixen a 35 tallers cada trimestre, oi? Gràcies.
Publicada

01/de des./2022

contestada

12/de des./2022

En resposta a la seva pregunta, li informem que tal i com s'indica a l'apartat e) GESTIÓ, DINAMITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS TALLERS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ALS ESPAIS del plec de prescripcions tècniques "es realitzaran com a mínim, 90 tallers anuals en el conjunt dels 3 espais i casals de Gent Gran, dels quals 30 tallers seran de durada trimestral mínim"; d'aquests 90 tallers, 35 tallers han de ser de pagament. L'import de 13.920,53¿ correspon a les despeses d'activitats dels tallers.