Carregant

Si us plau, esperi


001/P2300189
Pilot formularis targeta cuidadora

Servei de pilot de formularis per a la gestió de les usuàries de la targeta cuidadora


Import sense IVA
11.751,60 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
18/de gen./2023 00:59 - 24/de gen./2023 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
11.751,60 EUR
codi CPV
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 15. Reducció termini d¿entrega i configuració de la plataforma (per dia de reducció)
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe IMI

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud