Carregant

Si us plau, esperi


026/603.2023.003
Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'Execució d'obra de les obres relatives al projecte de millora del sistema de drenatge del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - Vila i Vilà. Fase 3: c. de Vila i Vilà entre el c. de Palaudàries i la Plaça de la Bella Dorita, al Districte de Sants-Montjuïc

Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d¿Execució d¿obra de les obres relatives al projecte de millora del sistema de drenatge del Paral·lel ¿ Ronda de Sant Pau ¿ Vila i Vilà. Fase 3: c. de Vila i Vilà entre el c. de Palaudàries i la Plaça de la Bella Dorita, al Districte de Sants-Montjuïc


Import sense IVA
104.687,47 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de gen./2023 - 10/de febr./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
125.624,96 EUR
71317200-5 Serveis de salut i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud