Carregant

Si us plau, esperi


093/28/2023
Licitació per a l'adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del contracte relatiu a les prestacions generals de l'equipament municipal de Ca l'Alier situat al C. Pere IV, 362, Barcelona.


Import sense IVA
62.400,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de gen./2023 12:00 - 17/de febr./2023 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert simplificat
No 104.000,00 EUR 7


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre administ y criteris subjectius
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Sobre de criteris objectius
    • Annex II

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 3.000,00 Desert
64120000-3 Serveis de correu ràpid 

64121200-2 Serveis de distribució de paquets 

2 3.000,00 Desert
41110000-3 Aigua potable 

42912310-8 Aparells per filtrar aigua 

3 9.000,00 Avaluació
71317000-3 Serveis de consultoria en protecció ycontrol de riscos 

85147000-1 Serveis de sanitat de les empreses 

4 10.050,00 Avaluació
90922000-6 Serveis de control de plagues 

90923000-3 Serveis de desratització 

5 20.100,00 Avaluació
77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs 

6 12.000,00 Avaluació
30197000-6 Material d'oficina de petita envergadura 

7 5.250,00 Avaluació
30122200-2 Equips d'impressió offset digital 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud