Carregant

Si us plau, esperi


020/CPO22120001
OBRES DEFINIDES AL PROJECTE MODIFICAT RELATIU A LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA DE TRES MURS DE CONTENCIÓ EN ELS PATIS POSTERIORS DE LES FINQUES NÚMEROS 188, 190 I 202 DEL CARRER MAJOR DE SARRIÀ DINS L'ÀMBIT DE LA UA1, ENTRE ELS CARRERS VIA AUGUSTA, CARRER NOU DE SANTA EULÀLIA I EL CARRER DE L'INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ (DTE. SARRIÀ-ST. GERVASI), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
296.244,73 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
25/de gen./2023 15:00 - 21/de febr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
296.244,73 EUR
45211360-0 Treballs de construcció de desenvolupament urbà Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 60. Criteri genèric només documents

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

GUIA DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Arxiu LCT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document inici Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació Projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificatiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució Aprov. Inici Expedient

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud