Carregant

Si us plau, esperi


018/07/23
Serveis d¿impartició per al disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives de Reskilling


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de març/2023 12:30 - 12/d’abr./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
0,00 EUR 11


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta relativa als criteris que depenen d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Economia verda i circular: Energia i Aigua
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 2: Economia verda i circular: Habitatge
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 3: Logística: Magatzem, administració i finances
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 4: Logística: Transport
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 5: Serveis d'impartició per al disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives de Reskilling
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 6: Ciències de la Vida i de la Salut
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 7: Comerç
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 8: Economia blava
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 9: Economia de l'Esport
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 10: Economia del visitant i restauració
   • Experiència en formació per l'ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l'especialitat del Lot
   • Preu/hora sense IVA
  • Lot 11: Indústria 4.0
   • Experiència en formació per a l¿ocupació
   • Experiència en relació a la professió de l¿especialitat
   • Preu/hora IVA exclòs

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

2 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

3 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

4 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

5 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

6 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

7 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

8 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

9 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

10 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

11 0,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud