Carregant

Si us plau, esperi


018/10/23
Serveis de disseny i producció gràfica, multimèdia i audiovisual de continguts de Barcelona Treball.


Import sense IVA
87.000,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de març/2023 10:30 - 17/d’abr./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
391.500,00 EUR
codi CPV
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional guionista/redactor/a en el disseny i producció de continguts audiovisuals
  • Experiència addicional guionista/redactor/a en la direcció i coordinació de projectes
  • Experiència addicional perfil càmera en tasques de càmera i enregistrament de la llum i del so
  • Experiència addicional perfil de tècnic/a de realització i edició de vídeo
  • Oferta econòmica preu minut de vídeo traduït i subtitulat a l¿anglès
  • Oferta econòmica preu minut de vídeo traduït i subtitulat al castellà
  • Oferta preu unitari càpsules amb veus expertes dels sectors econòmics
  • Oferta preu unitari càpsules audiovisuals a partir de continguts dels cursos de formació online BA
  • Oferta preu unitari càpsules audiovisuals amb l¿equip expert en orientació de BA
  • Oferta preu unitari càpsules audiovisuals de les Jornades sectorials

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex PPT

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/10/23: Sobre B

19 d’abril 2023 13:00

Finalitzada

018/10/23: Sobre C

10 de maig 2023 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud