Carregant

Si us plau, esperi


001/23000781
Serveis de control d'accessos per talls o restriccions de circulació de vehicles per a facilitar la realització d'esdeveniments extraordinaris a la via pública del Dte. de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible

Servei de control d'accessos en els talls o restriccions de circulació de vehicles per a facilitar la realització d'esdeveniments extraordinàris a la via pública al districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
84.952,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
18/de març/2023 - 03/d’abr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
195.676,00 EUR
71631440-6 Serveis de control de fluxos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable (Annex 1 PCAP)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • 1.1. Pel millor preu / hora del servei d'un auxiliar de serveis
  • 1.2. Pel millor preu / hora del servei d'un coordinador/a
  • 2. Per la millora en el temps de cobertura de les substitucions
  • 3. Per la millora en la temporalitat de la supervisió
  • 4. Per la millora en la incorporació al servei d'intercomunicadors Walkie-Talkie
  • 5. Per la millora sense cost addicional en el pla de formació del personal

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 MODEL CONSTITUCIO UTE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

MODEL DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 MODEL OFERTA ECONOMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PROTOCOL LGTBI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 MODEL DECLARACIO RESPONSABLE

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud