Carregant

Si us plau, esperi


001/22004222
Contractació de serveis d'assistència tècnica d'auditors inscrits com exercint en el Registre Oficial d'Auditoria de Comptes (ROAC) per a la col·laboració amb la intervenció general de l'ajuntament de Barcelona en la realització de treballs: de control intern en la modalitat de control financer; control de subvencions i ajudes públiques i altres treballs de col·laboració inclosos als plans anuals de control financer de la intervenció exclosa l'auditoria de comptes

Serveis d¿assistència tècnica d¿auditors inscrits com exercint en el Registre Oficial d¿Auditoria de Comptes (ROAC) per a la col¿laboració amb la intervenció general de l¿ajuntament de Barcelona en la realització de treballs: de control intern en la modalitat de control financer; control de subvencions i ajudes públiques i altres treballs de col¿laboració inclosos als plans anuals de control financer de la intervenció exclosa l¿auditoria de comptes.


Import sense IVA
567.168,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de març/2023 00:59 - 03/d’abr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
567.168,00 EUR
79212300-6 Serveis d'auditoria legal de comptes Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud