Carregant

Si us plau, esperi


006/23000797
Atenció públics i suport a sales La Virreina

Obert pels serveis d¿atenció al públic, suport de sales i visites guiades de la Virreina Centre de la Inatge, servei d¿informació dels espais, control de sales i regidoria d¿espais.


Import sense IVA
98.952,65 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de març/2023 17:59 - 03/d’abr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
98.952,65 EUR
92521000-9 Serveis de museus Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • oferir a tots els treballadors que prestin el servei 10 hores anuals remunerades de formació
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Autorització consulta de deutes i tributs a la AEAT i la TGSS (ANNEX 2)
  • compromís qualitat, gestió medi ambient, gestió riscos i seguretat i responsabilitat social empreses
  • Declaració constitutció Unió Temporal d¿Empreses (UTE)
  • Declaració no realització operacions paradissos fiscals (ANNEX 4)
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs (ANNEX 1)
  • Declaració responsable de no contravenció drets humans (Annex 5)
  • Declaració responsable empreses estrangeres quan el contracte s¿executi a Espanya (ANNEX 3)
  • Per la proposta de cobertura baixes personal, per no interferir el normal funcionament del projecte
  • Per la reducció en la presentació de la memòria de seguiment

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració llista de subrogació

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud