AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


001/20001835
Subministrament senyalitz. motos en vorera

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE MOTOS EN VORERA A LA CIUTAT DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
34.867,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
16/d’oct./2020 09:00 - 26/d’oct./2020 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert super-simplificat
34.867,00 EUR
45233294-6 Instal·lació de senyalització viària Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Doc. Admva i Criteris Automàtics
    • Criterio genèric només documents

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

annex preus unitaris

Publicat el 20/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe pressupost

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe criteris valoracio

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 09/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Buenos días, ¿Sería posible que colgaran un documento en el que se reflejen las mediciones y unidades, reales o estimadas, a ejecutar? Saludos
Publicada

19/d’oct./2020

contestada

22/de set./2020

"Es tracta d'un contracte a preus unitaris precisament perquè no disposem encara del llistat de treballs reals a executar. Tots els treballs realitzats finalment tindran la seva referència al quadre de preus unitaris que s'ha aportat per part del nostre departament. "
Bon dia, Voldríem saber si hi ha plànols del que està previst fer o algun detall del pressupost o amidament estimat a executar de cada partida/preu. Per poder estimar quins preus poden tindre més pes en l¿execució del contracte. Gràcies i salutacions,
Publicada

20/d’oct./2020

contestada

22/de set./2020

"Es tracta d'un contracte a preus unitaris precisament perquè no disposem encara del llistat de treballs reals a executar. Tots els treballs realitzats finalment tindran la seva referència al quadre de preus unitaris que s'ha aportat per part del nostre departament. "