Carregant

Si us plau, esperi


025/F230000427
PROGRAMA DE CULTURA I OCI EN CAPS DE SETMANA I ESTIU ALS BARRIS DEL BESÒS - MARESME, DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL


Import sense IVA
131.253,19 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
24/de maig/2023 - 13/de juny/2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 324.374,05 EUR
codi CPV
98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents addicionals a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

plec tècnic

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

025/F230000427: Sobre C

6 de juliol 2023 14:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud