Carregant

Si us plau, esperi


001_23001110
Contracte de gestió de Punts liles a l'espai públic (Front Marítim i espais festes de la Mercè)

Contractació del servei de gestió dels punts liles per la prevenció, la detecció i l'atenció de les violències masclistes en activitats lúdiques a l'espai públic (Front Marítim i espais de concerts de les festes de La Mercè)


Import sense IVA
330.706,84 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
26/de maig/2023 - 09/de juny/2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 661.413,68 EUR
codi CPV
79950000-8 Serveis d'organització d'exposicions, fires ycongresos 

85310000-5 Serveis d'assistència social Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Coneixement complementari d'idiomes de l'equip de treball
  • Innovació en formats comunicatius materials o digitals
  • Millora de les condicions de confort de l'estand
  • Millora de l¿experiència laboral en punts liles de la coordinació del servei
  • Millora del temps de substitucions no programades dels/ les professionals
  • Millora en termini de neteja dels WC i estands en motiu d'urgència i sense previsió (sobrevingut)
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

DEUC pdf i xml

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME JURÍDIC

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PROVIDÈNCIA D'INCOACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME D'INTERVENCIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació al perfil

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
ENTENEM QUE LA SUMA DE 44 NITS ES REFEREIX AL FUNCIONAMENT DELS PUNTS LILES PERÒ NO A LA DURADA DE LA SEVA INSTAL·LACIÓ, CORRECTE? PODEU CONFIRMAR QUE LA DURADA ÉS: - 2 MODULS FRONT MARÌTIM TOTAL DE 96 DIES - 3 MÒDULS FESTES DE LA MERCÈ TOTAL 6 DIES GRÀCIES.
Publicada

30/de maig/2023

contestada

30/de maig/2023

Les nits que s'indiquen al principi de la clàusula 2 del PPT es refereixen a les nits en que el dispositiu estarà obert en cada espai, és a dir, que hi haurà personal atenent. En canvi el període que s'ha de posar a disposició la infraestructura dels estands es troba regulada a la clàusula 4.1 del PPT. Concretament els mòduls (infraestructura) del Front Marítim estaran ubicats als espais establerts des del 22 de juny al 25 de setembre (dia de la retirada), és a dir, 96 dies; i en el cas de la Mercè, els mòduls a cada ubicació tenen una durada diferent, alguns estaran 3 dies i d'altres només 1 d'acord amb la programació de les Festes de la Mercè.