Carregant

Si us plau, esperi


006/23000403
CONTRACTE DE SERVEIS per a la recollida selectiva de residus del Centre de Col·leccions de béns mobles del MUHBA a la Zona Franca, amb mesures de contractació pública sostenible

Recollida selectiva de residus del Centre de Col¿leccions de la Zona Franca


Import sense IVA
19.536,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 15:30 - 09/de juny/2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
No 39.072,00 EUR
codi CPV
90513000-6 Serveis de tractament i eliminació de desaprofitaments i residus no perillosos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • 2. La ponderació màxima del criteri d¿adjudicació del preu ofertat és de 100 punts.
    • Compromís UTE (annex 2)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud