Carregant

Si us plau, esperi


001/P2301573
Instal·lació sistemes anti-intrusió

Obres instal¿lació de sistemes d¿alarma de robatori als edificis adscrits a la Gerència de Recursos de l¿Ajuntament de Barcelona.


Import sense IVA
39.983,99 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 01:59 - 30/de maig/2023 20:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
39.983,99 EUR
codi CPV
35120000-1 Sistemes i dispositius de vigilància i seguretat Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 15. Reducció termini d'execució (per dia de reducció)
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • 28. Termini de garantia (Mesos)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model de presentació de l'oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost estimat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/P2301573: Oferta

31 de maig 2023 09:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud