Carregant

Si us plau, esperi


001/P2301595
Projecte consolidació Sta.Margarida Valldonzella

Projecte d¿Execució de les actuacions urgents de consolidació, conservació i protecció dels elements constructius existents a la torre de Santa Margarida de Valldonzella


Import sense IVA
12.396,69 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2023 11:45 - 29/de set./2023 11:45

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
12.396,69 EUR
codi CPV
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Fitxa jaciment Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Estudi històric

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model d'oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable del proveïdor

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Fitxa església Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model gràfic format dwg

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Plànols proposta d'actuació 2011

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Fitxa Catàleg Patrimoni Arquitectònic Ajuntament

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Fitxa masia Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud