Carregant

Si us plau, esperi


020/CPO23050001
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE


Import sense IVA
1.709.062,68 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
26/de maig/2023 11:00 - 04/de jul./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
1.709.062,68 EUR
codi CPV
45211360-0 Treballs de construcció de desenvolupament urbà Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 60. Criteri genèric només documents

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe esmenes segona errada material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació Projecte

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Projecte + Plec de Prescripcions tècniques

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució rectificació segona errada material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

GUIA DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució Aprov. Inici Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució rectificació errada material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Arxiu LCT

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Arxiu LCT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Justificatiu

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

020/CPO23050001: Sobre C

7 de març 2024 10:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud