Carregant

Si us plau, esperi


026/601.2023.086
Obres relatives al projecte executiu de millora de la Plaça Castella, a l¿entorn de l¿Escola Castella, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona.

Obres relatives al projecte executiu de millora de la Plaça Castella, a l¿entorn de l¿Escola Castella, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona.


Import sense IVA
138.940,95 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
26/de maig/2023 - 20/de juny/2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
No 166.729,14 EUR
45233140-2 Obres vials Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud