Carregant

Si us plau, esperi


025/F230000406
OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER AL CARRER CARRETES 43, LOCAL 2, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, FINANÇADES AMB FONS NEXT GENERATION EU


Import sense IVA
136.023,93 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
26/de maig/2023 19:00 - 21/de juny/2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
No 163.228,72 EUR
45400000-1 Acabat d'edificis Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Documents addicionals a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud