Carregant

Si us plau, esperi


014_23000003
SUBMINISTRAMENT D'ESTACIONS DE TREBALL PORTÀTILS, EQUIPS DE SOBRETAULA I MONITORS AMB LA FUNCIONALITAT DOCKSTATION, SEGONS LES ESPECIFICACIONS CONTINGUDES DINS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (ASPB) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Subministrament d'ordinadors portàtils, monitors amb funcionalitat de Dockstation integrada i ordinadors de sobretaula, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
77.421,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
27/de maig/2023 - 12/de juny/2023 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Subministraments
Obert simplificat
No 77.421,00 EUR 5


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 60. Criteri genèric només documents
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Subministrament 40 unitats 43.184,40 Publicat
30213100-6 Ordinadors portàtils 

2 Subministrament 5 estacions de treball 6.775,00 Publicat
30213100-6 Ordinadors portàtils 

3 Subministrament 3 unitats 3.375,72 Publicat
30213100-6 Ordinadors portàtils 

4 Subministrament 45 unitats 10.960,88 Publicat
30231310-3 Monitors de pantalla plana 

5 Subministrament 15 unitats 13.125,00 Publicat
30213300-8 Ordinadors de taula 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PROVIDÈNCIA D'INCOACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud