Carregant

Si us plau, esperi


002/19000113
Servei informàtics necessaris per l'anàlisi, disseny, construcció i implantació del nou sistema de Gestió Integrada d'Actuacions de Transformació (GIAT), per al DCOEP, que haurà de contemplar la migració tecnològica de la gestió del seguiment de les obres que afecten a l'espai públic i a la mobilitat i que actualment s'està gestionant amb l'eina SICOI

Serveis informàtics necessaris per l¿anàlisi, disseny, construcció i implantació del nou sistema de Gestió Integrada d¿Actuacions de Transformació (GIAT), per al DCOEP, que haurà de contemplar la migració tecnològica de la gestió del seguiment de les obres que afecten a l¿espai públic i a la mobilitat i que actualment s¿està gestionant amb l¿eina SICOI


Import sense IVA
185.020,51 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
16/d’oct./2019 13:45 - 04/de nov./2019 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 185.020,51 EUR
72212000-4 Serveis de programació de programari d'aplicació Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentación administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
    • Oferta tècnica Avaluable Mitjançant Judici de valor
  • Oferta económica
    • Criteris Avaluables Automàticament

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec Tècnic

Publicat el 16/d’oct./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Publicat el 16/d’oct./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud